STOKIS KOHILAL

S1: Bagaimana saya ingin menjadi salah seorang stokis Produk Kohilal ?

J1: Untuk menjadi stokis produk Kohilal saudara/i hendaklah menjadi anggota KOHILAL terlebih dahulu. Seterusnya boleh mendaftar sebagai seorang stokis dengan mengisi borang di pusat jualan kami dan belian pertama produk KOHILAL dengan harga RM350.00 sahaja.

S2: Berapakah kuantiti minimum belian produk?

J2: Hanya belian pertama sahaja ditentukan jumlah minimum iaitu RM350.00. Belian seterusnya tiada kuantiti minimum belian ditentukan oleh pihak KOHILAL.

 s3. Apakah terma bayaran produk kohilal ?

J3: Belian adalah secara tunai sahaja.

ANGGOTA KOHILAL

S1: Bagaimana saya ingin menjadi salah seorang Anggota Kohilal?

J1: Saudara/i boleh mendaftar sebagai seorang anggota Kohilal dengan mengisi borang yang yang disediakan oleh pejabat Urusan KOHILAL. Bayaran Fi masuk : RM10.00 Saham Syer minimum RM500.00. Simpanan Am RM 10.00 Tabung Kebajikan RM 5.00 dan Tabung Infak RM 2.00 BERJUMLAH RM 527.00 sahaja.

S2: Berapakah yuran tahunan keanggotaanan?

J2: Kadar bayaran yuan tahunan adalah RM120.00 sahaja.

 

Top