HALA TUJU KOHILAL 2016 -2020

 VISI

Menjadi Penggerak Ekonomi Ummah Dengan Mengumpul 10 Juta Dana Menjelang 2020

 MISI

Menghasilkan produk halal yang berkualiti dan memenuhi kepuasan pelanggan

Menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif

TERAS 1 : MEMPERKASA ORGANISASI
Langkah Strategik 1 : Mestruktur dan mengoptimumkan organisasi
1.      Menyedia aturan pemilihan Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
2.      Menstruktur semula organisasi mengikut fungsinya
3.      Menubuhkan JK penilaian prestasi ALK setiap tahun
Langkah Strategik 2 : Pengurusan Fail dan Dokumentasi
1.      Mengemas kini fail dan dokumentasi
Langkah Strategik 3 : Peraturan dan Terma Rujukan
1.      Menyedia SOP setiap projek/program yang akan dilakukan
Langkah Strategik 4 : Kecekapan Operasi dan Pemantauan
1.      Menyedia jadual pemantauan
2.      Menyedia JK Khas pemungutan hutang dan pembayaran balik
Langkah Strategik 5 : Memperluaskan Peranan Majlis Syariah
1.      Memperluaskan peranan Majlis Syariah dalam Semua Pengurusan Koperasi
TERAS 2 : MENGEMBALI KEYAKINAN ANGGOTA
Langkah Strategik 1 : Mengemas Kini Rekod dan Penjenamaan Semula Keanggotaan
1.      Menyediakan kad pintar keanggotaan pelbagai fungsi
Langkah Strategik 2 : Kutipan bayaran hutang dan bayaran anggota berhenti
1.      Mengutip hutang anggota
2.      Pembayaran Anggota Berhenti
TERAS 3 : MENINGKATKAN PRODUK SEDIA ADA
Langkah Strategik 1 : Meningkatkan operasi kilang
1.      Meningkatkan keupayaan kilang
2.      Menambah pekerja tetap
Langkah Strategik 2 : Menambah jenis barangan KOHILAL
1.      Mewujudkan killer produk jenama KOHILAL
2.      Wujudkan kerjasama dan jaringan pengeluar/pengilang
Langkah Strategik 3 : Menjenamakan semula barangan KOHILAL
1.      Pembungkusan lebih menarik dan efektif
2.      saiz dan pakej yang memenuhi keperluan pengguna
3.      R&D
Langkah Strategik 4 : Muslim Tour (Domestic & International Travel Packages)
1.      Memperhebat promosi dan mempelbagaikan destinasi
2.      Pakej yang menarik dan insentif penajaan
TERAS 4 : MENINGKATKAN PEMASARAN BARANGAN
Langkah Strategik 1 : Menaik taraf kaedah pemasaran
1.      Hantar ALK kursus pemasaran
2.      Pemasaran online
Langkah Strategik 2 : Mengadakan kursus dan latihan
1.      Latihan dan kursus kepada stokis dan agen
Langkah Strategik 3 : Mempertingkatkan promosi dan penerangan
1.      Promosi barangan di setiap ekspo/karnival dalam dan luar negara
Langkah Strategik 4 : Mewujudkan skim ganjaran dan galakan
1.      Menawarkan insentif yang sesuai kepada stokis
2.      Menawarkan insentif bonus pengguna
3.      Menawarkan rebet kepada anggota
Langkah Strategik 5 : Meningkatkan keberkesanan stokis dan pengedar
1.      Mewujudkan stokis di setiap kawasan/DUN
2.      Mewujudkan rangkaian jualan luar negara
TERAS 5 : MEMPERLUAS PERKHIDMATAN
Langkah Strategik 1 : Mewujudkan agen umrah dan haji di setiap negeri
1.      Memilih dan melantik agen berkelayakan
2.      Memberi latihan dan promosi pemasaran
Langkah Strategik 2 : Mewujudkan rangkaian kios KOHILAL
1.      Rangkaian kedai anggota/koperasi
Langkah Strategik 3 : Projek pertanian berasaskan bekalan makanan
1.      Kebun kelapa sawit
Langkah Strategik 4 : Menubuhkan KOHILAL Mart
1.      Rangkaian KOHILAL Mart di setiap negeri
Langkah Strategik 5 : Menubuhkan rangkaian homestay/rumah koperasi
1.      Menyediakan kelengkapan bilik mesyuarat/seminar/asrama

 

Top