HALA TUJU KOHILAL 2016 -2020


 VISI

Menjadi Penggerak Ekonomi Ummah Dengan Mengumpul 10 Juta Dana Menjelang 2020

 MISI

  • Menghasilkan produk halal yang berkualiti dan memenuhi kepuasan pelanggan
  • Menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif

 

TERAS 1:MEMPERKASA ORGANISASI
Langkah Strategik 1:Mestruktur dan mengoptimumkan organisasi
1. Menyedia aturan pemilihan Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
2. Menstruktur semula organisasi mengikut fungsinya
3. Menubuhkan JK penilaian prestasi ALK setiap tahun
Langkah Strategik 2:Pengurusan Fail dan Dokumentasi
1. Mengemas kini fail dan dokumentasi
Langkah Strategik 3:Peraturan dan Terma Rujukan
1. Menyedia SOP setiap projek/program yang akan dilakukan
Langkah Strategik 4:Kecekapan Operasi dan Pemantauan
1. Menyedia jadual pemantauan
2. Menyedia JK Khas pemungutan hutang dan pembayaran balik
Langkah Strategik 5:Memperluaskan Peranan Majlis Syariah
1. Memperluaskan peranan Majlis Syariah dalam Semua Pengurusan Koperasi
TERAS 2:MENGEMBALI KEYAKINAN ANGGOTA
Langkah Strategik 1:Mengemas Kini Rekod dan Penjenamaan Semula Keanggotaan
1. Menyediakan kad pintar keanggotaan pelbagai fungsi
Langkah Strategik 2 :Kutipan bayaran hutang dan bayaran anggota berhenti
1. Mengutip hutang anggota
2. Pembayaran Anggota Berhenti
TERAS 3:MENINGKATKAN PRODUK SEDIA ADA
Langkah Strategik 1:Meningkatkan operasi kilang
1. Meningkatkan keupayaan kilang
2. Menambah pekerja tetap
Langkah Strategik 2:Menambah jenis barangan KOHILAL
1. Mewujudkan killer produk jenama KOHILAL
2. Wujudkan kerjasama dan jaringan pengeluar/pengilang
Langkah Strategik 3:Menjenamakan semula barangan KOHILAL
1. Pembungkusan lebih menarik dan efektif
2. saiz dan pakej yang memenuhi keperluan pengguna
3. R&D
Langkah Strategik 4:Muslim Tour (Domestic & International Travel Packages)
1. Memperhebat promosi dan mempelbagaikan destinasi
2. Pakej yang menarik dan insentif penajaan
TERAS 4:MENINGKATKAN PEMASARAN BARANGAN
Langkah Strategik 1:Menaik taraf kaedah pemasaran
1. Hantar ALK kursus pemasaran
2. Pemasaran online
Langkah Strategik 2:Mengadakan kursus dan latihan
1. Latihan dan kursus kepada stokis dan agen
Langkah Strategik 3:Mempertingkatkan promosi dan penerangan
1. Promosi barangan di setiap ekspo/karnival dalam dan luar negara
Langkah Strategik 4:Mewujudkan skim ganjaran dan galakan
1. Menawarkan insentif yang sesuai kepada stokis
2. Menawarkan insentif bonus pengguna
3. Menawarkan rebet kepada anggota
Langkah Strategik 5:Meningkatkan keberkesanan stokis dan pengedar
1. Mewujudkan stokis di setiap kawasan/DUN
2. Mewujudkan rangkaian jualan luar negara
TERAS 5:MEMPERLUAS PERKHIDMATAN
Langkah Strategik 1:Mewujudkan agen umrah dan haji di setiap negeri
1. Memilih dan melantik agen berkelayakan
2. Memberi latihan dan promosi pemasaran
Langkah Strategik 2:Mewujudkan rangkaian kios KOHILAL
1. Rangkaian kedai anggota/koperasi
Langkah Strategik 3:Projek pertanian berasaskan bekalan makanan
1. Kebun kelapa sawit
Langkah Strategik 4:Menubuhkan KOHILAL Mart
1. Rangkaian KOHILAL Mart di setiap negeri
Langkah Strategik 5:Menubuhkan rangkaian homestay/rumah koperasi
1. Menyediakan kelengkapan bilik mesyuarat/seminar/asrama