Kami serius mengambil privasi pelanggan kami dan kami hanya akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang digariskan di bawah.

Perlindungan data adalah kepercayaan dan privasi anda penting kepada kami. Oleh itu, kami hanya akan menggunakan nama anda dan maklumat lain, yang berkaitan dengan anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami hanya akan mengumpulkan maklumat di mana ia perlu untuk kami berbuat demikian dan kami hanya akan mengumpulkan maklumat jika berkaitan dengan urusan kami dengan anda.

Kami hanya akan menyimpan maklumat anda selagi kami dikehendaki oleh undang-undang atau yang berkaitan dengan tujuan yang dikumpulkan. Kami tidak menjual, berkongsi atau berdagang maklumat peribadi pelanggan yang dikumpul dalam talian dengan pihak ketiga. Maklumat peribadi yang dikumpul dalam talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami untuk penggunaan dalaman sahaja.

Anda boleh melawat Laman dan menyemak imbas tanpa perlu memberikan butiran peribadi. Semasa lawatan anda ke Laman ini, anda tetap tanpa nama dan tidak dapat kami mengenali anda melainkan jika anda mempunyai akaun di Laman dan log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda. Jika anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, kami dengan senang hati akan menerimanya di alamat kami atau melalui e-mel kami, admin@kohilal.net.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Apabila anda membuat akaun kohilal.net, maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk:

 • Nama
 • Alamat penghantaran
 • Alamat emel
 • Nombor telefon
 • Nombor telefon
 • Tarikh lahir
 • Jantina

Semua maklumat yang kami kumpulkan daripada anda akan digunakan dalam beberapa atau semua cara berikut:

 • Untuk menyampaikan produk yang telah anda beli dari kohilal.net
 • Untuk mengemas kini anda mengenai penghantaran produk dan untuk tujuan sokongan pelanggan
 • Untuk memberi anda maklumat produk yang berkaitan
 • Untuk memproses pesanan anda dan memberikan anda perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan melalui laman web kami dan yang anda minta

Selanjutnya, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk menguruskan akaun anda dengan kami; mengesahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung dengan bayaran yang anda buat dalam talian; audit muat turun data dari laman web kami; memperbaiki susun atur dan / atau kandungan laman web kami dan sediakannya untuk pengguna; mengenal pasti pelawat di laman web kami; menjalankan penyelidikan pada demografi pengguna kami; menghantar maklumat yang kami fikir anda mungkin mendapati berguna atau yang anda minta dari kami, termasuk maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat anda telah menyatakan bahawa anda tidak membantah untuk dihubungi untuk tujuan ini. Kami boleh meluluskan nama dan alamat anda kepada pihak ketiga untuk membuat penghantaran produk kepada anda (contohnya kepada kurier atau pembekal kami).

Apabila anda mendaftar sebagai pengguna di laman web kohilal.net, kami juga akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar bahan pemasaran dan / atau promosi dari semasa ke semasa. Jika berkaitan, kami akan membenarkan syarikat-syarikat saudara kami menghantar bahan-bahan pemasaran yang relevan kepada anda. Anda boleh berhenti melanggan maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti berlangganan dalam bahan pemasaran elektronik.

Pembayaran yang anda buat melalui Laman ini akan diproses oleh Ejen kami. Anda hanya perlu mengemukakan kepada kami atau maklumat Agen atau Tapak kami yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda mesti memastikannya terkini dan memaklumkan sebarang perubahan.

Butiran pesanan sebenar anda mungkin disimpan dengan kami tetapi atas sebab keselamatan tidak dapat diambil langsung oleh kami. Walau bagaimanapun, anda boleh mengakses maklumat ini dengan melog masuk ke akaun anda di Laman ini. Di sini anda boleh melihat butir-butir pesanan anda yang telah siap, yang terbuka dan yang akan segera dihantar dan mentadbir butiran alamat anda, butiran bank dan surat berita yang mana anda mungkin telah melanggan. Anda berjanji untuk merawat data akses peribadi secara rahsia dan tidak menjadikannya tersedia untuk pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami tidak boleh mengambil apa-apa liabiliti untuk penyalahgunaan kata laluan kecuali penyalahgunaan ini adalah kesalahan kami.

Mengemaskini Maklumat Peribadi
Anda Anda boleh mengemas kini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di laman web kohilal.net.

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda
kohilal.net memastikan semua maklumat yang dikumpul akan disimpan dengan selamat dan selamat. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

 • Membatasi akses kepada maklumat peribadi
 • Mengekalkan produk teknologi untuk mengelakkan akses komputer yang tidak dibenarkan
 • Memusnahkan maklumat peribadi anda dengan selamat apabila ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyimpanan rekod kami

Pendedahan Maklumat Peribadi
Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana organisasi lain selain daripada syarikat-syarikat berkaitan dan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan penghantaran produk yang telah anda beli dari laman web kohilal.net. Dalam keadaan luar biasa, kohilal.net mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa penzahiran itu perlu untuk mencegah ancaman kepada kehidupan atau kesihatan, atau untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang. kohilal.net komited untuk mematuhi Akta Privasi Data Peribadi 2010 dan prinsip Privasi Negara.

Walau bagaimanapun, kami boleh menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar surat berita dari kami dan dari syarikat-syarikat berkaitan kami.

JIKA ANDA PERCAYA BAHAWA PRIVASI ANDA TELAH DICEROBOH OLEH kohilal.net, SILA HUBUNGI KAMI DI admin@kohilal.net DAN KAMI AKAN MENYELESAIKANNYA DENGAN SEGERA.

Pengumpulan Data Komputer
Apabila anda melawat kohilal.net, pelayan syarikat kami secara automatik akan mencatat maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda setiap kali anda melawat laman web. Data ini mungkin termasuk:

 • Alamat IP komputer anda
 • Jenis pelayar
 • Halaman web yang anda lawati sebelum anda datang ke laman web kami
 • Laman-laman dalam kohilal.net yang anda lawati
 • Masa yang dibelanjakan untuk halaman, butiran dan maklumat yang dicari di laman web kami, masa dan tarikh akses, dan statistik lain.

Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami memperbaiki laman web kami dan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Data ini tidak akan digunakan bersekutu dengan mana-mana maklumat peribadi lain.

Perubahan kepada Dasar Privasi
kohilal.net berhak untuk mengubahsuai dan mengubah Pernyataan Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan pada dasar ini akan diterbitkan di laman web kami.

Aduan mengenai pelanggaran privasi
Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan pertanyaan atau aduan anda, jangan ragu untuk menghubungi kami di admin@kohilal.net.

Notis Data Peribadi
Sejajar dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan kami dan / atau bakal pelanggan. Notis ini akan memaklumkan kepada anda tentang hak-hak anda berkaitan dengan data peribadi anda yang telah dan / atau akan dikumpulkan dan diproses oleh kami.