Tentang Kami

Kami merupakan sebuah koperasi Islam yang menggerakkan ekonomi ummah melalui produk dengan motto "PENGGERAK EKONOMI UMMAH".

Kami percaya...

Visi

Menjadi penggerak ekonomi ummah yang terunggul menjelang 2020.Misi

Menghasilkan produk halal yang berkualiti dan memenuhi kepuasan pelanggan serta menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif.

Ingin menjadi sebahagian daripada keluarga kami?

Nikmati pelbagai kemudahan dan keistimewaan dengan menjadi salah seorang stokis barangan Kohilal.


HALA TUJU KOHILAL 2016 -2020


 VISI

Menjadi Penggerak Ekonomi Ummah Dengan Mengumpul 10 Juta Dana Menjelang 2020

 MISI

  • Menghasilkan produk halal yang berkualiti dan memenuhi kepuasan pelanggan
  • Menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif

 

TERAS 1:MEMPERKASA ORGANISASI
Langkah Strategik 1:Mestruktur dan mengoptimumkan organisasi
1. Menyedia aturan pemilihan Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
2. Menstruktur semula organisasi mengikut fungsinya
3. Menubuhkan JK penilaian prestasi ALK setiap tahun
Langkah Strategik 2:Pengurusan Fail dan Dokumentasi
1. Mengemas kini fail dan dokumentasi
Langkah Strategik 3:Peraturan dan Terma Rujukan
1. Menyedia SOP setiap projek/program yang akan dilakukan
Langkah Strategik 4:Kecekapan Operasi dan Pemantauan
1. Menyedia jadual pemantauan
2. Menyedia JK Khas pemungutan hutang dan pembayaran balik
Langkah Strategik 5:Memperluaskan Peranan Majlis Syariah
1. Memperluaskan peranan Majlis Syariah dalam Semua Pengurusan Koperasi
TERAS 2:MENGEMBALI KEYAKINAN ANGGOTA
Langkah Strategik 1:Mengemas Kini Rekod dan Penjenamaan Semula Keanggotaan
1. Menyediakan kad pintar keanggotaan pelbagai fungsi
Langkah Strategik 2 :Kutipan bayaran hutang dan bayaran anggota berhenti
1. Mengutip hutang anggota
2. Pembayaran Anggota Berhenti
TERAS 3:MENINGKATKAN PRODUK SEDIA ADA
Langkah Strategik 1:Meningkatkan operasi kilang
1. Meningkatkan keupayaan kilang
2. Menambah pekerja tetap
Langkah Strategik 2:Menambah jenis barangan KOHILAL
1. Mewujudkan killer produk jenama KOHILAL
2. Wujudkan kerjasama dan jaringan pengeluar/pengilang
Langkah Strategik 3:Menjenamakan semula barangan KOHILAL
1. Pembungkusan lebih menarik dan efektif
2. saiz dan pakej yang memenuhi keperluan pengguna
3. R&D
Langkah Strategik 4:Muslim Tour (Domestic & International Travel Packages)
1. Memperhebat promosi dan mempelbagaikan destinasi
2. Pakej yang menarik dan insentif penajaan
TERAS 4:MENINGKATKAN PEMASARAN BARANGAN
Langkah Strategik 1:Menaik taraf kaedah pemasaran
1. Hantar ALK kursus pemasaran
2. Pemasaran online
Langkah Strategik 2:Mengadakan kursus dan latihan
1. Latihan dan kursus kepada stokis dan agen
Langkah Strategik 3:Mempertingkatkan promosi dan penerangan
1. Promosi barangan di setiap ekspo/karnival dalam dan luar negara
Langkah Strategik 4:Mewujudkan skim ganjaran dan galakan
1. Menawarkan insentif yang sesuai kepada stokis
2. Menawarkan insentif bonus pengguna
3. Menawarkan rebet kepada anggota
Langkah Strategik 5:Meningkatkan keberkesanan stokis dan pengedar
1. Mewujudkan stokis di setiap kawasan/DUN
2. Mewujudkan rangkaian jualan luar negara
TERAS 5:MEMPERLUAS PERKHIDMATAN
Langkah Strategik 1:Mewujudkan agen umrah dan haji di setiap negeri
1. Memilih dan melantik agen berkelayakan
2. Memberi latihan dan promosi pemasaran
Langkah Strategik 2:Mewujudkan rangkaian kios KOHILAL
1. Rangkaian kedai anggota/koperasi
Langkah Strategik 3:Projek pertanian berasaskan bekalan makanan
1. Kebun kelapa sawit
Langkah Strategik 4:Menubuhkan KOHILAL Mart
1. Rangkaian KOHILAL Mart di setiap negeri
Langkah Strategik 5:Menubuhkan rangkaian homestay/rumah koperasi
1. Menyediakan kelengkapan bilik mesyuarat/seminar/asrama